AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zakwaterowaniu na rok szkolny 2018/2019

Niedziela 02.09.2018 roku: 

  • godz. 14,00 - kwaterowanie klas pierwszych
  • godz.14,30 - zebranie rodziców z Dyrekcją i wychowawcami Bursy Szkolnej
  • godz. 16,00 - zakwaterowanie wychowanków klas starszych

                               

Terminy Rekrutacji do Bursy Szkolnej w Białymstoku

 

L.P.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

         1.          

Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lubkryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 czerwca

do 18 lipca 2018r.

do godziny 15.00

od 7 sierpnia

do 10 sierpnia 2018r. do godziny 15.00

         2.          

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnixczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 1 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

do 22 sierpnia 2018r.

         3.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 sierpnia 2018r.

godzina 10.00

23 sierpnia 2018r.

godzina 10.00

         4.          

Potwierdzenie woli zamieszkania w bursie przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

do 3 sierpnia 2018r.

do godziny 15.00

do 24 sierpnia 2018r. do godziny 15.00

         5.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 sierpnia 2018r. o godzinie 10.00

27 sierpnia 2018r. o godzinie 10.00