DO RODZICÓW

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

 

SZANOWNI  RODZICE:

 

Powierzyliście nam pod opiekę swoje dzieci, które większość czasu spędzają poza domem rodzinnym. W naszej placówce staramy się zapewnić nie tylko dobre warunki socjalno- bytowe, ale czuwamy także nad ich prawidłowym rozwojem.

W obliczu różnorodnych zagrożeń współczesnego świata, staramy się uchronić Państwa dzieci przed:

 

Ø  Agresją

Ø  Przemocą

Ø  Alkoholizmem

Ø  Narkomanią i innymi uzależnieniami

Ø  Konfliktami z prawem

 

Aby działania nasze były skuteczne, niezbędna jest pomoc i wsparcie Państwa, jako rodziców.

          

                 Liczymy na współpracę

               Dyrektor i wychowawcy 

     Bursy Szkolnej w Białymstoku