DO RODZICÓW

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

 

SZANOWNI  RODZICE

 

 

 

System wsparcia pedagogicznego jest kierowany do rodziców naszych wychowanków, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem systemu jest wspomaganie rodziców, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń oraz kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest coroczne przygotowanie  prelekcji skierowanych do rodziców wychowanków klas pierwszych na spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny. Ich tematyka dotyczy istotnych problemów wychowawczych.  Drugą częścią systemu wsparcia pedagogicznego rodziców są  artykuły dotyczące istotnych problemów wychowawczych, zamieszczane na stronie internetowej placówki. 

Aby działania nasze były skuteczne, niezbędna jest pomoc i wsparcie Państwa, jako rodziców.

         

          Liczymy na współpracę

          Dyrekcja i wychowawcy

          Bursy Szkolnej w Białymstoku