HISTORIA

Nasze korzenie sięgają 1955 roku, kiedy to powstał Internat Technikum Budowlano - Geodezyjnego. Internat ten mieścił się w dwóch barakach przy ul. Lipowej 41. Znajdowało się tam 7 sal sypialnych, świetlica, magazyny żywnościowe, stołówka z kuchnią oraz gabinet lekarski i izolatka. Personel pedagogiczny internatu składał się wówczas z trzech osób: kierownika i dwóch wychowawców.


20 sierpnia 1965 roku technikum otrzymało czteropiętrowy budynek przy ul. Dobrej 3. Była to ogromna zmiana na lepsze. W nowym internacie znajdowały się nowe pokoje sypialne, duża świetlica, sala gier, pokoje cichej nauki. Osobną część placówki stanowiła kuchnia z magazynem żywnościowym.


Przez dziesięciolecia istnienia Bursy Szkolnej przewinęło się przez naszą placówkę kilka pokoleń uczniów, zmieniała się kadra pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi. W przeciągu tych lat unowocześniono pokoje mieszkalne, łazienki, stołówkę i kuchnię oraz rozpoczęły swoją działalność: biblioteka z czytelnią, świetlica, sale telewizyjne, kuchenki i pralnie dla młodzieży, siłownia, sala tenisa stołowego, sala bilardowa, sala komputerowa z internetem.


W 1992 roku młodzież i wychowawcy z Bursy Szkolnej nawiązali współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom im. ks. dr Mieczysława Paszkiewicza, która powstała z inicjatywy białostockich nauczycieli i pedagogów. Głównym celem fundacji jest: "upowszechnianie w społeczeństwie idei poczucia solidarności i udzielanie pomocy
dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych".


Przez 11 lat w naszej placówce organizowane były zabawy choinkowe dla podopiecznych fundacji. Młodzież, pod kierunkiem wychowawców, przygotowywała dzieciom mnóstwo atrakcji: gry, zabawy i konkursy, inscenizacje bajek, jasełka, zabawy taneczne, poczęstunki. Był także Mikołaj i mnóstwo prezentów.


Akcja ta przyniosła także wiele korzyści naszym wychowankom - uwrażliwiła ich na los dzieci, nauczyła udzielania pomocy osobom potrzebującym, a tym samym była dobrym przygotowaniem młodzieży do życia w społeczeństwie.


W 1995 roku Bursa Szkolna rozpoczęła współpracę międzynarodową z Niemieckim Ośrodkiem Szkoleniowym w Peseckendorf. Pierwszy rok współpracy służył zintegrowaniu się młodzieży z Polski i Niemiec. 30-osobowa grupa młodzieży miała możliwość poznać zwyczaje i kulturę narodu niemieckiego. Nawiązane zostały pierwsze znajomości i przyjaźnie. Wychowankowie z pobytu w Peseckendorf, Magdeburgu, Poczdamie wywieźli niezapomniane wrażenia. Następne lata były ukierunkowane na rozwijanie konkretnych umiejętności: plastyczno - dekoratorskich, muzycznych, aktorsko - teatralnych, fotograficznych, tanecznych, informatycznych.


Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, w roku 1998, nawiązaliśmy współpracę ze Średnią Szkołą Rzemiosł Artystycznych w Witebsku (Białoruś). Rozpoczęły się spotkania, podczas których młodzież miała okazję doskonalić swoje umiejętności plastyczne, poznawać nowe metody i techniki, rozwijać wyobraźnię i wrażliwość. Oprócz tego młodzież miała możliwość obserwowania Festiwalu Sztuki Ludowej "Słowiański Bazar", dzięki czemu poznała kulturę, obyczaje i sztukę ludową Białorusi.


Spotkania międzynarodowe odbywały się również w bursie. Ich efektem są m.in.: prace plastyczne zdobiące bursę. W trakcie jednego ze spotkań powstał kilkumetrowy fresk wykonany na ścianie biblioteki nawiązujący do twórczości białoruskiego malarza Szagala. Goście z Białorusi i Niemiec mieli okazję poznać naszą placówkę, nasze miasto oraz kulturę i zwyczaje naszego regionu.


Dzięki wieloletniej współpracy międzynarodowej wychowawcy i wychowankowie Bursy Szkolnej poszerzyli swoje umiejętności i pogłębili wiedzę w różnych obszarach. Metody i techniki prezentowane podczas warsztatów od wielu lat wykorzystywane są w pracy z młodzieżą i w znacznym stopniu przyczyniły się do integracji z młodzieżą europejską. Zaowocowały też nagrodami zdobytymi na Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Białymstoku, Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kołobrzegu, I i II Białostockim Forum Szkół, Europejskim Zjeździe Młodych Farmerów oraz Jugend Oscarem w Dreźnie.