Opłaty

1. Zgodnie z zasadami,  terminami i kryteriami rekrutacji do Bursy Szkolnej w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019 do 29 sierpnia 2018 r. należy potwierdzić zakwaterowanie, poprzez wpłatę kwoty 321 zł za zakwaterowanie i wyżywienie.

2. Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej w Białymstoku należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

 

numer konta 05 1240 1154 1111 0010 3577 2919

 

3. Regulowania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

4. Korzystanie z całodziennego wyżywienia w stołówce przez dziecko, jest nieodzownym elementem zamieszkania w placówce.

5. Proszę o wcześniejsze uzgadnianie kwot wnoszonych opłat pod numerami telefonów:

 

Księgowość –   796 026 989

 

 

Sekretariat  - 85 732 69 89

 

Proszę o wpłacanie uzgodnionej kwoty bez zaokrągleń.

Jest to szczególnie ważne ze względu na prawidłowość rozliczeń księgowych.