Opłaty


1. Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej w Białymstoku należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

 

numer konta 05 1240 1154 1111 0010 3577 2919

 

2. Regulowania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

3. Korzystanie z całodziennego wyżywienia w stołówce przez dziecko, jest nieodzownym elementem zamieszkania w placówce.

4. Proszę o wcześniejsze uzgadnianie kwot wnoszonych opłat pod numerami telefonów:

 

Księgowość –   796 026 989

 

 

Sekretariat  - 85 732 69 89

 

Proszę o wpłacanie uzgodnionej kwoty bez zaokrągleń.

Jest to szczególnie ważne ze względu na prawidłowość rozliczeń księgowych.