Skład Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2017/2018

            Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy       

                                       w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Bursy:

Bernadetta Kuklińska p. 230

Zastępcy Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Bursy:

Kacper Kacprzak p. 218

Konrad Płonowski p. 327

Sekretarz i Skarbnik:

Weronika Leosz p. 208

Członkowie Młodzieżowej Rady Bursy:

1.   Natalia Krasnoborska p. 128

2.    Patrycja Ławniczuk p. 410

3.    Karol Łempicki p. 411

4.   Marta Szczytko p. 303

5.    Mateusz Kułak p. 315

6.    Karol Jaszczołt p. 326

7.    Cezary Iwaniuk p. 322

8.    Daria Soroka p. 407

Opiekun Młodzieżowej Rady Bursy – pani Ewa Gasparewicz p. 316