Skład Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2017/2018

            Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy       

                                       w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Bursy:

Bernadetta Kuklińska p. 45

Zastępcy Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Bursy:

Kacper Kacprzak p. 56

Konrad Płonowski p. 78

Sekretarz i Skarbnik:

Weronika Leosz p. 66

Członkowie Młodzieżowej Rady Bursy:

1.   Natalia Krasnoborska p. 16

2.    Patrycja Ławniczuk p. 126

3.    Karol Łempicki p. 122

4.   Marta Szczytko p. 100

5.    Mateusz Kułak p. 88

6.    Karol Jaszczołt p. 79

7.    Cezary Iwaniuk p. 81

8.    Daria Soroka p. 126

Opiekun Młodzieżowej Rady Bursy – pani Ewa Gasparewicz p. 87