Ulotka profilaktyczna

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

 

 

RODZICU!

NIE  WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC SPECJALISTÓW !

 

POMOCNE  ADRESY, GDZIE OTRZYMASZ PORADĘ:

1.     Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”

Białystok, ul. Włókiennicza 7 , tel. 85 74 45 224
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/etap1.html

2.     Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8, tel: 856516564

 

  1. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Białystok, ul. Warszawska 32, tel. 85 - 740- 42- 22;

http://www.bialystok.caritas.pl

 

4.     Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

Białystok, ul. Słonimska 15/1, tel. 85 741 62 35, 518 974 432

http://pppp.powiatbialostocki.pl/1.html

5.     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok, 85 744 53 50
 
http://www.poradnia.bialystok.pl/

6.     Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży      z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2, 15-214 Białystok, tel. 85 732 86 66

7.     N.Z.O.Z. Ośrodek Psychoterapii Medycznej s.c.

ul. K. Ciołkowskiego 49 , 15-264 Białystok, tel. 85 6538886
http://www.psychoterapia.bialystok.pl/index.html 

8.     Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym –

tel:116123

czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22 (połączenie bezpłatne niezależnie od operatora)

9.     Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej

tel. 85 744 50 28

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

10.                       Policyjny telefon zaufania

tel. 085 670-27-37

11.                       "Niebieska Linia"

tel: 800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pracuje przez całą dobę

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy/


12.                       "Pomarańczowa Linia"

tel: 0 801140068

pn.- pt. 14:00-20:00

Telefon Pomocy Rodzicom Których Dzieci Piją

13.                       "Zielona Linia"

tel: 022 6213367

pn., śr., godz.13:00 - 19:00,  wt., czw., pt., godz. 10:00 - 16:00

Telefon dla osób dotkniętych HIV i AIDS

14.                       Antydepresyjny Telefon Zaufania

tel: 022 6544040

pn., czw., godz. 17:00-20:00

15.                       Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

tel: 0 801199990

Codziennie, godz. 16:00 - 21:00

 

POMAGASZ SWOJEMU DZIECKU JEŻELI:

Þ    znajdziesz czas na rozmowę,

Þ    słuchasz uważnie i nie lekceważysz jego problemów,

Þ    nie oceniasz i nie porównujesz z innymi,

Þ    pomagasz uwierzyć w siebie,

Þ    znasz grono jego przyjaciół,

Þ    zawsze wiesz gdzie jest i co robi twoje dziecko.

 

RODZICU  PAMIĘTAJ!!!

                         Dzieci sięgają po narkotyki i alkohol, ponieważ:

Þ     robią to ich koledzy

Þ     daje im to poczucie przynależności do grupy

Þ     szukają nowych wrażeń

Þ     daje im to pewność siebie

Þ     szukają rozluźnienia

Þ     chcą uniknąć problemów

Þ     chcą poczuć się niezależne i dorosłe

Þ     nie potrafią odmówić

Þ     chcą zwrócić na siebie uwagę

 

JEŻELI PODEJRZEWASZ  SWOJE DZIECKO O KONTAKT

Z NARKOTYKAMI, ZWRÓĆ UWAGĘ NA:


1.        PRZEDMIOTY:

·        fifki, fajki, bibułki papierosowe;

·        małe foliowe torebki;

·        biały proszek, tabletki;

·        białe i kolorowe pastylki z wytłoczonym wzorem;

·        igły, strzykawki;

·        foliowe torby, tuby kleju;

2.        ZMIANY W ZACHOWANIU:

·        ożywienie, gadatliwość;

·        chichot, euforia;

·        zwiększony apetyt (m.in. na słodycze);

·        nagłe wyjścia z domu;

·        zaniedbywanie nauki, obowiązków domowych;

·        krótkie telefony.

3.        ZMIANY W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:

·        przekrwione oczy, kaszel;

·        ślady nakłuć;

·        słodkawa woń oddechu, włosów i ubrań;

·        opadające powieki, senność;

·        krwawienie z nosa.

4.        ZMIANY W OSOBOWOŚCI:

·        unikanie rozmów z rodzicami;

·        narastanie konfliktu z rodzicami i rodzeństwem;

·        utrata zainteresowania szkołą, sportem, ulubionymi zajęciami;

·        zerwanie dotychczasowych kontaktów z rówieśnikami;

·        utrata motywacji, inicjatywy;

·        poczucie wyobcowania;

·        rosnąca impulsywność.

 

KAŻDY Z TYCH POWODÓW TRAKTOWANY OSOBNO MOŻE NIEWIELE ZNACZYĆ,

LECZ POJAWIENIE SIĘ WIELU Z NICH NA RAZ POWINNO WZMÓC TWOJĄ OSTROŻNOŚĆ. 

RODZICU !  CZY WIESZ, ŻE ALKOHOL:

 

Þ    dla niektórych dzieci to jedyny sposób radzenia sobie z problemami

Þ    spożywany w zbyt  młodym wieku  szybciej uzależnia

Þ    jest często przyczyną konfliktów z prawem

Þ    wywołuje przemoc fizyczną i psychiczną w rodzinie i poza nią

Þ    spożywany nawet w małych ilościach działa znacznie silniej na dziecko niż na dorosłego

Þ    młodzi ludzie po alkoholu stają się mniej odporni na presję rówieśników  – często robią coś, co pozwala im wykazać się odwagą lub zaimponować kolegom

Þ    piwo, wino, szampan, wódka zawierają tę samą substancję chemiczną- alkohol etylowy, który uzależnia w takim samym stopniu, bez względu w czym jest zawarty

Þ    alkohol oszukuje – daje złudzenie ciekawszego i pełniejszego życia, utrudnia prawdziwy kontakt z rzeczywistością

Þ    piciu alkoholu towarzyszy często palenie papierosów – papierosy i alkohol otwierają czasem furtkę dla narkotyków, zwłaszcza, gdy palenie i picie rozpoczyna się równocześnie

RODZICU,  PAMIĘTAJ !!!

Þ    jasno i wyraźnie przedstaw dziecku własne stanowisko w sprawie alkoholu 

Þ    mów wyraźnie, czego zabraniasz

Þ    wprowadź zasady w życie

Þ    kontaktuj się z innymi rodzicami, pytaj, jak sobie radzą z próbami picia, palenia,

Þ    zawsze powinieneś wiedzieć, gdzie jest Twoje dziecko i na co wydaje swoje pieniądze

PO  CZYM  MOŻNA POZNAĆ,  ŻE  DZIECKO  POPIJA ?

Þ    dziecko zaczyna opuszczać lekcje, dostaje gorsze stopnie

Þ    staje się bardziej ,,wycofane”, izoluje się od rodziny

Þ    miewa częste zmiany nastroju

Þ    źle sypia, skarży się na złe samopoczucie

Þ    ma grono kolegów budzących Twój niepokój

Þ    zaczyna Cię okłamywać, nie chce powiedzieć, gdzie było i co robiło

Þ    wyczuwasz u dziecka zapach alkoholu

 

RODZICU PAMIĘTAJ!!!

Þ    jeżeli Twoje dziecko czuje silne więzi z rodziną,

Þ    umie myśleć samodzielnie i nie ulega wpływom otoczenia,

Þ      należy do rodziny, która ma jasno sprecyzowane stanowisko dotyczące szkodliwości używania narkotyków, alkoholu, tytoniu,

Þ     należy do rodziny, w której docenia się wartości moralne,

Þ    zna swoją wartość, czuje się kochane, rozumiane i akceptowane......................

                           .... nie zostanie  

 narkomanem, alkoholikiem, złodziejem!