Ulotka profilaktyczna

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

 

 

POMOCNE  ADRESY, GDZIE OTRZYMASZ PORADĘ:

1.      Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”

Białystok, ul. Włókiennicza 7 , tel. 85 74 45 224
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/etap1.html

2.      Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8, tel: 856516564

3.      Punkt Konsultacyjno – Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Białystok, ul. Warszawska 32, tel. 85 - 740- 42- 22;

http://www.bialystok.caritas.pl

4.      Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Białystok, ul. Słonimska 15/1, tel. 85 741 62 35, 518 974 432

http://pppp.powiatbialostocki.pl/1.html

5.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok, 85 744 53 50
 http://www.poradnia.bialystok.pl/

6.      Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2, 15-214 Białystok, tel. 85 732 86 66

7.      N.Z.O.Z. Ośrodek Psychoterapii Medycznej s.c.

ul. K. Ciołkowskiego 49 , 15-264 Białystok, tel. 85 6538886
http://www.psychoterapia.bialystok.pl/index.html 

8.      Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel:116123

czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22 (połączenie bezpłatne niezależnie od operatora)

9.      Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej

tel. 85 744 50 28

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

10. Policyjny telefon zaufania

tel. 085 670-27-37

11. "Niebieska Linia"

tel: 800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pracuje przez całą dobę

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy/

12. "Pomarańczowa Linia"

tel: 0 801140068

pn.- pt. 14:00-20:00

Telefon Pomocy Rodzicom Których Dzieci Piją

13. "Zielona Linia” 

tel: 022 6213367

pn., śr., godz.13:00 - 19:00,  wt., czw., pt., godz. 10:00 - 16:00

Telefon dla osób dotkniętych HIV i AIDS

14.   Antydepresyjny Telefon Zaufania

tel: 022 6544040

pn., czw., godz. 17:00-20:00

15. Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania              

tel: 0 801199990

                Codziennie, godz. 16:00 - 21:00