Ulotka profilaktyczna

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

 

 

 

   Gdzie szukać pomocy?

PLACÓWKI POMOCOWE NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU:

 

1.    ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych

Białystok, ul. Włókiennicza 7

tel./fax 85 7445224, 85 7445026
http://www.stowarzyszeniedroga.pl

2.    Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna

            Białystok, ul. gen. Józefa Hallera 8

            tel. 85 651-65-64

            www.monarbialystok.pl

3.    Punkt Konsultacyjno – Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Białystok, ul. Warszawska 32, tel. 85 - 740- 42- 22;

http://www.bialystok.caritas.pl

4.    Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Białystok, ul. Słonimska 15/1, tel. 85 741 62 35, 518 974 432

http://pppp.powiatbialostocki.pl/1.html

5.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2, 85 744 53 50
 http://www.poradnia.bialystok.pl/

6.    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel. 85 732 86 66 

7.    Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel:116123

czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22

8.    Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej

tel. 85 744 50 28

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

9.    Policyjny telefon zaufania

tel. 85 670-27-37

10.          "Niebieska Linia"

infolinia: 116 123

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pracuje przez całą dobę

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy/

11.          "Pomarańczowa Linia"

tel: 0 801140068

pn.- pt. 14:00-20:00

Telefon Pomocy Rodzicom Których Dzieci Piją

12.          "Zielona Linia” 

tel: 022 6213367

pn., śr., godz.13:00 - 19:00,  wt., czw., pt., godz. 10:00 - 16:00

Telefon dla osób dotkniętych HIV i AIDS

13.          Antydepresyjny Telefon Zaufania

tel: 22 654 40 41

ogólnopolski, bezpłatny telefon zaufania czynny 17.00 – 20.00

http://www.116111.pl/napisz

14.          Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania     

tel: 0 801199990

Codziennie, godz. 16:00 - 21:00