Rok szkolny 2010/2011

Ze sportem za pan brat…

Aktywność sportowa i duch rywalizacji mieli możliwość sprawdzić wychowankowie uczestniczący w VII edycji Międzyinternackiego Turnieju Tenisa Stołowego i piłkarze startujący w IV Halowym Turnieju Piłki Nożnej Internatów i Burs w Rudce. Chłopcy pod okiem pana Cezarego Rzeszotarskiego reprezentowali naszą bursę dzielnie i z pewnymi sukcesami, a mianowicie udało im się zająć V miejsce w piłce halowej.