Rok szkolny 2012/2013

Spotkanie z Policją

W dniu 18 października 2012 roku wychowankowie bursy uczący się pierwszy rok w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Spotkanie to dotyczyło konsekwencji prawnych stosowanych wobec nieletnich popełniających czyny karalne.

Podczas spotkania goszcząca w bursie Pani Policjantka przypomniała nam znaczenie podstawowych terminów prawnych, rodzaje kar stosowanych wobec osób nieletnich, rodzaje środków wychowawczych i poprawczych. Poza tym przybliżono nam kwestie konsekwencji stosowania przemocy i objawów demoralizacji. Pani prelegentka poinformowała nas również, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa bądź innych sytuacji ryzykownych. Najwięcej emocji zrodził jednak zaprezentowany film pod bardzo wymownym tytułem: „Życie jest jedno – to nie gra…”.

Spotkanie wywołało wśród nas duże zainteresowanie, skłoniło nas do dyskusji w gronie rówieśniczym i refleksji nad własnym postępowaniem.

Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętamy na zawsze, że „ŻYCIE JEST JEDNO! TO NIE GRA!”