Rok szkolny 2012/2013

Luty – miesiacem Bezpiecznego Internetu

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był  5 lutego, pod hasłem „Serfuję. Respektuję.” W tym dniu w naszej placówce odbyła się projekcja krótkiego reportażu pt. „Stop Cyberprzemocy”. Projekcję poprzedziła dyskusja, której celem było zwrócenie uwagi na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy oraz uświadomienie młodzieży odpowiedzialności, jaką każdy człowiek ponosi za swoje działania w Internecie. W dniu 28.02.2013r. odbyło się także spotkanie z przedstawicielem policji pt. „Standardy bezpieczeństwa na portalu społecznościowym Facebook”. Pan policjant uświadomił zebranej młodzieży, że każdy człowiek podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o respektowaniu praw innych użytkowników.