Rok szkolny 2013/2014

Sprzątanie Świata

19.09.2013r.

Już po raz kolejny odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. W tym roku przyświecało nam hasło „Odkrywamy czystą Polskę”. Jak co roku i nasza bursiana społeczność chętnie przyłączyła się do tego przedsięwzięcia. W akcji brało udział 18 wychowanków pod opieką Pani Joanny Jedlińskiej i Pani Marty Trusiewicz. Zadaniem naszym było wysprzątanie okolic bursy, ul. Dobrej oraz terenów przy dworcu kolejowym na ulicy Towarowej. Nagrodą dla uczestników była pizza w lokalu Gusto Italiano.