Rok szkolny 2013/2014

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

W dniu 16 października 2013 roku wszyscy wychowankowie bursy uczący się pierwszy rok w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Temat tego spotkania brzmiał: „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich za czyny karalne”.

Panowie Policjanci,  w trakcie wygłoszonej prelekcji, przypomnieli nam znaczenie podstawowych terminów prawnych, rodzaje kar stosowanych wobec nieletnich, rodzaje środków wychowawczych i poprawczych. Panowie Policjanci zapoznali nas również z zasadami postępowania w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa bądź innych zachowań ryzykownych. Najciekawszym elementem zajęć był film pod tytułem: „Życie jest jedno – to nie gra…”. Po filmie mieliśmy czas na zadawanie nurtujących nas pytań, na które prelegenci udzielili nam wyczerpujących odpowiedzi.

Omówione podczas spotkania treści spotkały się z dużym zainteresowaniem z naszej strony, skłoniły nas do dyskusji z koleżankami i kolegami oraz refleksji nad własnym postępowaniem.

Pamiętajmy!!!

„Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości,

lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość”.