Rok szkolny 2013/2014

Test profilaktyczny

W dniach 26 – 27 listopada 2013 roku odbyła się w bursie kolejna edycja konkursu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizatorem konkursu był Zespół Profilaktyki, Zdrowia i Sportu.  Za hasło przewodnie tegorocznej edycji posłużyły słowa: „Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości wszystkim zerom w życiu”. Główne cele tego przedsięwzięcia to: propagowanie wśród młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, stwarzanie sytuacji do kształtowania u wychowanków postawy prozdrowotnej i kultywowanie tradycji bursianych. Do konkursu przystąpiły 63 osoby. Rywalizacja przebiegała dwuetapowo. I etap polegał na wypełnieniu testu składającego się z 42 pytań zamkniętych. Na jego podstawie wyłoniono grupę osób, które uzyskały największą ilość punktów. W II – gim etapie wychowankowie wypełnili testy składające się z 13 pytań zamkniętych, co pozwoliło na wyłonienie laureatów konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem obu etapów testu czuwały: Pani Alina Turczyńska – przewodnicząca Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu oraz Panie: Ewa Rzeszotarska i Anna Muzyczko.

A oto zwycięzcy;

I miejsce – Edyta Konopka (pokój 68)

II miejsce – Anna Kondraciuk (pokój 70) i Artur Warpechowski (pokój 107)

III miejsce – Paulina Zajczyk (pokój 100) i Filip Jarząbek (pokój 115)

Wyróżnienia:

Katarzyna Niedźwiedź (pokój 104)

Mariusz Jóźwiak (pokój 94)

Mateusz Krakówka (pokój 115

 Serdecznie gratulujemy !!!