Rok szkolny 2013/2014

Zaduszki poetyckie


“Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat,

 płomień na wietrze kołysze wiatr.

 Dla nich tyle kwiatów pod murem i niebo jesienne u góry.

I dla nich ten dzień – ten dzień listopadowy.”

Danuta Gellnerowa

W dniu 28 listopada 2013 roku w świetlicy bursy zebrało się grono miłośników refleksyjnej muzyki i nostalgicznej poezji. Zebrani wysłuchali montażu słowno – muzycznego, na który złożyły się utwory współczesnej poezji, prozy oraz piosenki traktujące o przemijaniu ludzkiego życia. Treść tego występu skłoniła odbiorców do zadumy i głębokiej refleksji nad śmiercią, życiem wiecznym oraz przemyśleń nad naszą doczesną egzystencją.

Występ artystyczny przygotowały nasze koleżanki i koledzy pod kierunkiem Pań:

Marty Trusiewicz i Joanny Jedlińskiej.