Rok szkolny 2014/2015

Turniej Piłki Nożnej

„Futbol, futbol, futbol, przeżyjmy to jeszcze raz, gdy piłka w grze wyjdzie na strzał, śledzi jej lot cały świat…”       Jonasz Kofta

Już po raz piąty, w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs. Wzięło w nim udział  8 drużyn. Byli to przedstawiciele białostockich internatów: ZSH-E, X LO, ZSM, ZSR CKP, ZSZ nr 2 oraz internatów: ZSR z Moniek i ZSR z Marianowa. W turnieju nie zabrakło również reprezentantów naszej bursy.

Na początku zawodników powitały władze szkoły oraz Prezes Towarzystwa Internatów  i Burs – Pani Ewa Górska, która zachęciła do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Następnie, po przedstawieniu sędziego i przypomnieniu regulaminu rozgrywek, zabrzmiał pierwszy gwizdek arbitra i zaczęły się gra. Chłopcy walczyli zacięcie, nie tracili ducha sportowego i wigoru, pamiętali o zasadzie „fair play”. Po ambitnej walce reprezentacji bursy udało się zająć IV lokatę. Wyprzedziły nas drużyny z Internatu ZSR CKP – I miejsce, Internatu ZSH-E  – II miejsce i Internatu ZSM – III miejsce.

Udział w turnieju to dla nas nie tylko rywalizacja, ale również okazja do wymiany doświadczeń sportowych, poznania kolegów z innych internatów i dobra zabawa.

Niezrażeni IV lokatą liczymy na VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs w przyszłym roku szkolnym , bo (jak napisał Jonasz Kofta):

„Futbol, futbol, futbol, w to dzisiaj gra cały świat,

bo dobry mecz to piękna rzecz,

wśród wielu szans twoja jest”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wykorzystamy tą szansę

i staniemy w końcu na upragnionym podium.