Rok szkolny 2014/2015

Prelekcja profilaktyczna

W dniu 29 września 2014 roku my – pierwszoklasiści z bursy – spotkaliśmy się z terapeutką z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP – Panią Joanną Kudelską w celu usystematyzowania i poszerzenia naszej wiedzy na temat problemu uzależnień. Temat przewodni zajęć brzmiał: „Uzależnienia – jak ich uniknąć?”. Organizatorem tych warsztatów była Pani Alina Turczyńska – przewodnicząca Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu. Podczas tego spotkania poznaliśmy przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, mechanizmy, rodzaje i fazy uzależnienia, skutki zażywania środków psychoaktywnych oraz formy pomocy dla osób mających kontakt z substancjami uzależniającymi. Poza tym mieliśmy okazję, podobnie jak podczas zajęć organizowanych przez naszych wychowawców, doskonalić umiejętność komunikacji, wyrażania własnego zdania, współpracy i współdziałania. Uczyliśmy się także trudnej sztuki asertywności czyli nieagresywnego, ale stanowczego odmawiania. Wszystkie nasze koleżanki i kolegów zachęcamy do udziału w takich spotkaniach życząc jednocześnie odpowiedzialnego i mądrego korzystania z uroków życia.