Rok szkolny 2014/2015

Kolekcja Starych Książek – zajęcia w bibliotece CEN

„Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu

i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek

z pokolenia w pokolenie”

Francis Bacon

W dniu 10.03.2015r. wraz z panem Cezarym Rzeszotarskim udaliśmy się do Biblioteki Centrum Edukacji Nauczycieli na ulicę Złotą w Białymstoku na lekcję biblioteczną. Na początku zostaliśmy oprowadzeni po bibliotece, zapoznani ze zbiorami. Mogliśmy również obejrzeć wystawę prac fotograficznych wykonanych przez nasze koleżanki i kolegów z Bursy Szkolnej w Białymstoku pt. „W poszukiwaniu zapomnianych tradycji” a prezentowaną w ramach projektu Galeria Na Złotej. Kolejnym punktem naszego spotkania w Bibliotece CEN była lekcja biblioteczna „Kolekcja Starych Książek”.  Spotkanie było bardzo ciekawe i interesujące. Panie prowadzące spotkanie zaprezentowały nam najstarsze książki znajdujące się w bibliotece i bardzo ciekawie o nich opowiadały. Polecamy wszystkim taką formę zapoznania się z pracą Biblioteki CEN.