Rok szkolny 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego

Jak co roku początek września kojarzy się nam z końcem wakacji i powrotem do Bursy Szkolnej. W tym roku, w gościnne progi bursy powróciliśmy 31 sierpnia. Od progu witała nas przyjazna atmosfera i uśmiechy na twarzach wychowawców. Z pewną nieśmiałością progi gmachu przekraczali wychowankowie uczący się w klasach pierwszych. O godzinie 12.00 odbyło się spotkanie rodziców pierwszoklasistów z Panią Dyrektor i wychowawczyniami klas pierwszych podczas którego zostali oni zapoznani ze specyfiką placówki, regulaminem, Statutem, organizacją dnia itd. Myślimy, że nasi nowi mieszkańcy szybko się zaaklimatyzują  i będzie się im dobrze mieszkało w Bursie Szkolnej.