Rok szkolny 2015/2016

Test Wiedzy o Prawach Człowieka

14 kwietnia 2016r. 41 osób z Bursy Szkolnej w Białymstoku zmagało się  z zawiłościami testu o Prawach Człowieka. Mieliśmy okazję wykazać się wiedzą na temat: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dokumentów traktujących o Prawach Człowieka oraz ich przestrzeganiu i niestety czasami łamaniu. Niejednokrotnie trudno nam było odpowiedzieć prawidłowo na pytania z testu   i dlatego z zainteresowaniem wysłuchaliśmy poprawnych odpowiedzi. Zatem korzyści z rozwiązania testu było wiele: satysfakcja  z zajętego miejsca, nagrody i oczywiście możliwość pogłębienia wiedzy związanej  z prawami człowieka. Oto lista zwycięzców:

I miejsce:

Karol Kłopotowski

II miejsce:

Paweł Pawełko

III miejsce:

Urszula Łochnicka, Maciej Karp, Tomasz Żarski, Kamil Kulesza

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie osobom nagrodzonym – gratulujemy!!!