Rok szkolny 2016/2017

“Narodowe Czytanie”

,,Quo vadis” to piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić” – mówił w lutym 2016 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania.

Dzieło Sienkiewicza konkurowało z ,,Chłopami” Władysława St. Reymonta, ,,Weselem” Stanisława Wyspiańskiego,  ,,Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej ,,Noce i dnie”.

Powieść Henryka Sienkiewicza zwyciężyła głosami czytelników.

Prezydent zwrócił uwagę, że powieść H. Sienkiewicza jest tak uniwersalna, że przetłumaczono ją na 50 języków w 60 krajach.

Narodowe Czytanie odbyło się 3 września 2016 r. w ponad 2200 miejsc w całej Polsce. Bursa również włączyła się w tą Akcję i w dniu 19 września hol naszej placówki rozbrzmiewał głosami naszej młodzieży i wychowawców czytających „Quo vadis”.