Rok szkolny 2016/2017

Akcja charytatywna “Grosz do Grosza”

    Działania charytatywne podejmowane są w Bursie Szkolnej już od wielu lat. W tym roku, w październiku przystąpiliśmy do akcji „Grosz do Grosza” czyli zbiórki pieniędzy wspierającej program „Dzwonek na obiad” realizowany przez Fundację „Być bardziej”. Główne cele tej akcji to zebranie pieniędzy na obiady dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin, zaangażowanie młodzieży w pomoc potrzebującym oraz wzrost świadomości na temat ubóstwa i niedożywienia. W ramach zbierania funduszy, zorganizowaliśmy w bursie Loterię Fantową, w której można było kupić los za dwa złote a wylosować maskotkę, różne bibeloty, ozdoby świąteczne, świeczki. Najprzyjemniejszym aspektem Loterii było to, że każdy los wygrywał. Oprócz Loterii przygotowaliśmy Kiermasz ciast i ciasteczek oraz mogliśmy kupić pyszną pizzę. Koordynatorem akcji w bursie została pani Ewa Rzeszotarska a z ramienia młodzieży: Paulina Jacewicz i Karolina Danilewicz. W zorganizowanie Loterii i Kiermaszu zaangażowały się również panie: Ewa Gasparewicz, Anna Gibulska, Dorota Suchocka i Marta Iwanow. Cały dochód z naszej akcji, czyli kwotę 500,00 złotych, przekazaliśmy na konto Fundacji „Być bardziej”. Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tej kwoty – dziękujemy!