Rok szkolny 2016/2017

Spotkania z rodzicami

Bursa Szkolna w Białymstoku, to nie tylko wychowankowie i pracownicy, ale też i rodzice.

13 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie rodziców wychowanków uczących się  w klasach pierwszych z panią dyrektor i wychowawcami, a 4 grudnia w gościnne progi bursy przybyli rodzice wychowanków klas starszych. Wspólne spotkanie otworzyła pan Dyrektor, następnie pani Ewa Gasparewicz zapoznała nas z projektem promującym zdrowie „Bursa Akademią Zdrowia” realizowanym od tego roku szkolnego w naszej placówce. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja terapeutki Dominiki Jopy „Dopalacze kradną życie”. Następnie rodzice mogli spotkać się z wychowawcami swoich dzieci i wymienić informacje i spostrzeżenia.

Oba spotkania minęły w serdecznej i miłej atmosferze.