Rok szkolny 2016/2017

Projekt “Inni a jednak tacy sami”

Od listopada 2016 do czerwca 2017 realizowany był w Bursie Szkolnej w Białymstoku, projekt antydyskryminacyjny pt. „ Inni a jednak tacy sami” w ramach programu „Liderzy i Liderki Tolerancji”, który był organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu finansowym Ambasady USA w Polsce.

Uczestnicy i uczestniczki z dziesięciu szkół w całej Polsce,  otrzymali indywidualne wsparcie liderów i liderek tolerancji współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. To doświadczeni nauczyciele i nauczycielki, wyróżnieni nagrodą im. Ireny Sendler “Za naprawianie świata”.

Projekt „Inni a jednak tacy sami” odpowiadał na następujące przesłanki antydyskryminacyjne:

1.     Założenie, że równość do podstawowe prawo każdego człowieka i wartość fundamentalna (zróżnicowanie traktowanie, polegające na uwzględnianiu potrzeb i możliwości różnych osób/ grup w taki sposób, by na równi z innymi mogły funkcjonować w społeczeństwie – w systemie edukacji, ochronie zdrowia, na rynku pracy, w dostępie do instytucji publicznych).

2.     Potrzeba edukacji na temat osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami.

Cele projektu:

·        Zaktywizowanie młodzieży niepełnosprawnej, skłonienie wychowanków do przełamania nieśmiałości, poczucia bycia “innym/gorszym”.

·         Poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych, przedstawienia jej pozostałym wychowankom bursy oraz wyjście do środowiska lokalnego. Pokazanie innym, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby, prawa jak wszyscy, a nie zawsze mają możliwość – nie tylko ze względu na swoją niepełnosprawność – realizować te potrzeby, bo są w jakiś sposób dyskryminowane ( np. w szkole, przez rówieśników, pracodawców).

Grupa projektowa w Bursie Szkolnej w Białymstoku, której pracami koordynowała wychowawczyni Joanna Jedlińska, liczyła 17 osób:  Anna Milik, Dorota MiszczukMalwina MilikMagdalena OgrodnikAlicja ChoromańskaKarolina KaliszczykAleksandra KlinickaKarolina ChartuniewiczJustyna PutkoMartyna TchórznickaArkadiusz CzarkowskiBernadetta KuklińskaBłażej KobeszkoTomasz  ŻarskiMagdalena SawickaAnna KozakiewiczNatalia Jankowska.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych : „ABC antydyskryminacji”, „Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w edukacji, w społeczeństwie” oraz warsztatach prowadzonych przez lidera CEO, Annę Janinę Klozę pt. „Jak pięknie się różnić”. Spotkali się również z członkami Podlaskiego Związku Niewidomych oraz Podlaskiego Związku Głuchych, którzy przybliżyli problemy osób z ich środowisk oraz przedstawili najważniejsze założenia swoich organizacji. Młodzież miała okazję poznać alfabet Braile’a, którym posługują się niewidomi, czy też język migowy, którego używają głusi.

Wszystkie działania w ramach projektu były ukierunkowane na kształtowanie postaw tolerancji, empatii oraz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i pokazanie, że pomimo iż „są inni a jednak tacy sami” jak my.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem “Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głuchych.

http://www.pzg.org.pl/rokdownloads/SC/poradnik_PZG.pdf oraz filmem „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” https://www.youtube.com/watch?v=WpJ2hrmn7qM