Rok szkolny 2017/2018

Spotkanie z Policją

W dniu 18 października 2017 roku wychowankowie Bursy Szkolnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Głównym celem tego spotkania było przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich za czyny karalne, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zapobieganie niezgodnym z prawem zachowaniom młodzieży. Pani Policjantka  w interesujący sposób przybliżyła zebranym zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, wzbogacając prelekcję przykładami sytuacji, z którymi spotyka się  na co dzień w swojej pracy. Wychowankowie bursy poznali m.in. różnice miedzy odpowiedzialnością cywilną i karną,  uświadomili sobie, jakie konsekwencje ponosi osoba nieletnia w momencie popełniania czynów zabronionych. Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie spotkania wiedza skłoni wszystkich mieszkańców bursy  do refleksji nad własnym postępowaniem i przyczyni się do podejmowania świadomych wyborów życiowych – bez kolizji z prawem.