Rok szkolny 2016/2017

Wybory do MRB

W dniu 8.11.2017r. wybrani wcześniej przez grupy, kandydaci do Młodzieżowej Rady Bursy, mieli okazję spotkać się, lepiej poznać i pod opieką pań Elżbiety Siemieniuk i Ewy Rzeszotarskiej, wypracować hasła wyborcze. Również podczas tego spotkania, pan Cezary Rzeszotarski, zrobił zdjęcia wszystkim kandydatom do Młodzieżowej Rady Bursy, które w ramach tygodnia wyborczego były dostępne na holu i każdy mógł się z nimi zapoznać. W dniu 17.11.2017r. przystąpiliśmy do Wyborów do Młodzieżowej Rady Bursy i na opiekuna MRB. W głosowaniu brało udział 212 osób     a nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie: pani Ewa Rzeszotarska, pani Ewa Gasparewicz, pan Cezary Rzeszotarski oraz nasza młodzież: Magda Klim, Ola Gleba, Mariusz Jóźwiak, Joanna Kozłowska, Izabela Kaczmarczyk.

W skład MRB weszli: Daniel Hościło, Cezary Iwaniuk, Karol Jaszczołt, Kamil Karwowski, Bernadetta Kuklińska, Paweł Pytel, Daria Soroka, Patrycja Zieziula        a opiekunem MRB została pani Ewa Gasparewicz.

Gratulujemy!!!