Rok szkolny 2017/2018

“Kilometry Dobra”

„Kilometry Dobra” to stworzona w Polsce międzynarodowa akcja pomocy potrzebującym. Nie jest to akcja jednorazowa, ale regularna, powtarzana co roku. W tym roku ruszyła już 5 edycja  ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra. Caritas Archidiecezji Białostockiej uczestniczy w niej od początku. W tym roku celem zbiórki jest wyposażenie pokoi dla dzieci i młodzieży z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA. Potrzeba około 100 tysięcy złotych. W akcji tej biorą udział szkoły, przedszkola a my włączyliśmy się do niej już po raz drugi. W tym roku w dniach 14 – 15.05. przedstawiciele młodzieży zbierali datki w ramach akcji „Kilometry Dobra”. Udało nam się uzbierać 250 zł, które to zostały przekazane na konto Caritas Białystok.Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!!!