Rok szkolny 2018/2019

Higiena snu i wypoczynku

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w naszym życiu i prawidłowym funkcjonowaniu odgrywa sen oraz wypoczynek. Dbając o lepsze uświadomienie młodzieży, w październiku odbyły się 3 spotkania na temat higieny snu i wypoczynku. Zajęcia te miały na celu pokazanie na czym polega dobre gospodarowanie czasem wolnym oraz nauczenie jak należy dbać o spokojny sen i na czym polegają  prawidłowe zasady higieny snu.

        We wszystkich spotkaniach uczestniczyło łącznie około 70 osób.

Barbara Łobaczewska