Rok szkolny 2018/2019

“Twoje prawa w Twoich rękach”

 Pamiętając czas, kiedy to nasza placówka zdobyła certyfikat „Bursa przyjazna prawom człowieka” postanowiliśmy kontynuować szerzenie wśród naszej społeczności postaw obywatelskich i uczcić przypadającą w tym roku rocznicę : 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.

Stworzyliśmy gazetkę przybliżającą to zagadnienie. Oto jej fragmenty:

v   

v   Konwencja zapewnia unikalny europejski porządek prawny w sferze ochrony praw jednostki i wzmacniania demokracji. 

v   

v  Konwencja jest umową międzynarodową, czyli każde państwo ma obowiązek przestrzegania jej postanowień.

v   

v  Jest ona częścią polskiego porządku prawnego.

v   

v   Katalog praw i wolności zawartych w Konwencji stanowi fundament każdego demokratycznego państwa – członka Rady Europy.

A 23 października odbył się happeninng pt. ”Twoje prawa w Twoich rękach. Zachęcaliśmy mieszkańców do ujawnienia swojej wiedzy na temat podstawowych praw człowieka i pokazania, które dla nich są najważniejsze. Efekt wyszedł interesująco.                                                                                  

  Dorota Suchocka i Marta Iwanow