Rok szkolny 2018/2019

“Ratujmy życie swoje i innych”

„RATUJMY ŻYCIE SWOJE I INNYCH” to Program działań profilaktycznych przeprowadzonych w naszej bursie w dniach 25-28.03.2019r. Wychowankowie wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony życia i zdrowia.

25.03.2019r. odbyła się prelekcja zwiększająca świadomość młodzieży dotyczącą konieczności zapinania pasów oraz ćwiczenia na symulatorze dachowania i poślizgu. W zajęciach uczestniczyło 29 wychowanków.

27.03.2019r. odbył się pokaz i ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez instruktora PCK. Wzięło w nim udział 18 wychowanków pod okiem 2 wychowawców.

28.03.2019r. odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Oddanie krwi zadeklarowało 18 osób spośród młodzieży mieszkającej w bursie. Lekarz dopuścił do akcji 11 wychowanków, 2 pracowników bursy oraz 5 osób ze społeczności lokalnej.

Rezultatem działań programu było poszerzenie wiedzy na temat wzmocnienia bezpieczeństwa swojego i innych, świadomość ratowania życia a także kształtowanie właściwych postaw społecznie pożądanych.

Ewa Gasparewicz