Rok szkolny 2018/2019

“Kilometry Dobra”

Caritas Archidiecezji Białostockiej od 28 lat niesie pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na wiek, płeć, narodowość czy wyznanie.  W dniu 15.05.2019r. przedstawiciele młodzieży z Bursy Szkolnej w Białymstoku zbierali datki w ramach akcji „Kilometry Dobra”. Już po raz szósty zebrane złotówki zamienimy na dobro jakim będzie zakup dwóch dostawczych samochodów na pomoc potrzebującym. Będą one służyły osobom chorym, niepełnosprawnym i seniorom w Wypożyczalni Sprzętu Medycznego im. Św. Łukasza oraz osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie –  podopiecznym z Centrum Pomocy Samarytanin,  Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn św. Brata Alberta  i Noclegowni dla Kobiet św. Matki Teresy z Kalkuty.

Udało nam się uzbierać 200 zł, które to zostaną przekazane na konto Caritas Białystok.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!!!

Ewa Gasparewicz