Rok szkolny 2019/2020

Chcesz zostać wolontariuszem?

W dniu 23 października 2019r. w ramach podejmowanych w Bursie Szkolnej działań wolontaryjnych, mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji „Dialog”, panią Ewą, która zapoznała nas z celami i zadaniami Centrum Mentoringu i Wolontariatu. Zachęciła nas do włączenia się w pracę wolontarystyczną, a szczególnie w program mentoringowy Starszy Brat Starsza Siostra. Polega on na pomocy dzieciom, które mają problemy z nauką, są nieśmiałe, mają kłopoty w nawiązywaniu znajomości. Wolontariusze spotykają się ze swoimi podopiecznymi minimum raz w tygodniu i starają się nawiązać dobre relacje, obdarzyć się wzajemną sympatią i przyjaźnią.

Dziękujemy za pokazanie nam jak można pomagać!!!

Ewa Rzeszotarska