Rok szkolny 2019/2020

“Pamiętajmy o zmarłych”

„…Ciszą cmentarną ukołysani

z dala od życia i znoju

dobiwszy wreszcie cichej przystani

odpoczywają w pokoju…”

Elżbieta Daniszewska „Zaduszki”

W dniach poprzedzających Święto Zmarłych wychowankowie Bursy Szkolnej w Białymstoku pod opieką wychowawczyń Pani Anny Gibulskiej i Pani Janiny Łukaszuk wybrali się na Cmentarz Miejski w Białymstoku.

Znajdują się na nim groby wielu osób ważnych dla historii lokalnej i ogólnonarodowej. Znicze zapłonęły  na kwaterze Sybiraków, symbolicznych grobach żołnierzy II Korpusu gen. Władysława Andersa. Pamiętaliśmy o naszej białostocczance  Justynie Moniuszko, która zginęła w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem. Jako dowód naszych dobrych wspomnień zapaliliśmy znicze na grobie naszego wychowawcy Pana Zdzisława Krasowskiego.

Była to lekcja historii i szacunku dla zmarłych, czas refleksji nad życiem, nad śmiercią i nad przemijaniem. Życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy co ocalimy i o czym będziemy pamiętali.

                                                       Anna Gibulska, Janina Łukaszuk