Rok szkolny 2019/2020

Spotkania Opłatkowe

Zgodnie  z tradycją, tuż przed wyjazdem do domów rodzinnych na Święta Bożego Narodzenia, mieliśmy okazję przeżywać wigilijny nastrój w bursie. Stało się tak za sprawą zorganizowanych w dniach 18 – 19 grudnia 2019 roku Spotkań Opłatkowych, podczas których, po odczytaniu fragmentu Ewangelii, złożyliśmy sobie serdeczne życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. Następie zasiedliśmy przy suto zastawionych stołach, zjedliśmy świąteczne potrawy i przystąpiliśmy do wspólnego kolędowania. Nasze śpiewanie i rozmowy przerwało przybycie Św. Mikołaja. Każdy z nas został obdarowany – jak co roku „na bogato”. A wszystko to działo się w pięknej oprawie plastycznej przygotowanej przez nasze koleżanki podczas warsztatów stroików świątecznych, które odbyły się w dniu  16 grudnia 2019 roku. 20 grudnia wszyscy udaliśmy się do domów rodzinnych, by tam przeżywać magię Świąt Bożego Narodzenia.

Cudownych Świąt!

Anna Muzyczko