Rok szkolny 2019/2020

Tydzień profilaktyki

„Dobry stan zdrowia jest lepszy

niż największe bogactwo”

W Bursie Szkolnej w Białymstoku w dniach od 24 do 28 lutego2020 roku odbył się tydzień profilaktyki uzależnień pod hasłem ,,Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”. Oczywiście praca z zakresu profilaktyki jest prowadzona w placówce w ciągu całego roku szkolnego, ale takie zintensyfikowane działania w tym zakresie miały na celu podniesienie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności  młodzieży dotyczące kształtowania postawy prozdrowotnej, dbania o zdrowie swoje i innych i upowszechnianie wiedzy o społecznych skutkach uzależnień.
W ciągu tego tygodnia młodzież spotkała się ze specjalistką od cyberprzestrzeni, która przestrzegała przed zagrożeniami czyhającymi w wirtualnym świecie. Odbył się wieczór filmowy na temat ,,Młodość bez uzależnień’’ podczas którego uczestnicy uzyskali wiele ciekawych informacji, które dla niejednego wychowanka były zaskoczeniem. Przeprowadzono event: ,,Żyję zdrowo – nałogom  mówię nie”, który pozwolił młodzieży zastanawiać się jak żyć by być wolnym od uzależnień. Zdobytą wiedzę wychowankowie mieli możliwość sprawdzić podczas Profilaktycznego Testu Wiedzy. I miejsce w Teście przypadło: Michałowi Kamieńskiemu, II miejsce zajęli: Konrad Kamiński i Paweł Zakrzewski a na III miejscu uplasowali się: Adam Grom i Eryk Oskar Kmita. W holu bursy została wykona gazetka pod tytułem ,,Życie masz tylko jedno więc szanuj je”, rozdysponowano ulotki profilaktyczne i ulotki z wykazem instytucji do których można zwrócić się w razie potrzeby.

Przeprowadzone działania edukacyjno – profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wychowanków ale najważniejsze aby nauczyły młodych ludzi dbania o to co jest najcenniejsze – swoje zdrowie i życie.

Alina Turczyńska