Rok szkolny 2020/2021

PRAWA CZŁOWIEKA

Tworzenie  międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka rozpoczęto dopiero po II wojnie światowej, kiedy to 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka — międzynarodowy katalog podstawowych i niezbywalnych praw jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe, społeczne czy majątek. Nie można się ich zrzec. Prawa człowieka, pomimo wzrostu świadomości wielu osób i instytucji, nadal są łamane. Często nie wiemy jak zareagować, gdzie szukać pomocy w tak trudnej sytuacji. Czym są dla Ciebie prawa człowieka? Które są dla Ciebie najważniejsze?  Czy odczuwasz ograniczenie swoich praw?

Co Ty możesz zrobić?

poznać podstawowe dokumenty mówiące o prawach człowieka, uświadomić sobie na czym polega łamanie praw człowieka, pozyskać wiedzę na temat praw przysługujących współczesnemu człowiekowi, podzielić się swoją historią o tym jak stanąłeś w obronie praw człowieka, szanować innych ludzi, pomagać słabszym …pomyśl co jeszcze?

file:///C:/Users/Speed/Desktop/ewa%202020-2021/EG/Kompas._Edukacja_o_prawach_czlowieka_z_mlodzieza2.pdf

Zespół w składzie: pani Elżbieta Siemieniuk, pani Ewa Gasparewicz, pani Ewa Rzeszotarska