Rok szkolny 2020/2021

Piątek – 20.11.2020r.

TAK WIELE OD NAS ZALEŻY …

Dzisiejszy świat zmienia się z intensywnością i tempem, jakich nie znaliśmy. Stają przed nami nowe wyzwania, mamy dostęp do informacji z drugiego końca świata, coraz częściej spotykamy osoby pochodzące z innych krajów, słyszymy o zmianach klimatu i konsekwencjach tych zjawisk dla naszego życia. Te zmiany i informacje zaskakują, prowokują do zadawania pytań i szukania odpowiedzi…

Co możemy zrobić?

Wspierajmy się w poznawaniu siebie i świata, w pytaniu i odpowiadaniu, w poczuciu, że również od NAS zależy, jak nasz świat będzie wyglądał w przyszłości. Zachęcamy do zaangażowania się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, szukania możliwych rozwiązań poprzez odkrywanie siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Oderwijmy się od perspektywy “dziś i jutro”.

Popatrzmy 15 lat do przodu.

Zastanówmy się, przed jakimi wyzwaniami stoimy oraz jak możemy sobie z nimi poradzić.

http://www.un.org.pl/files/106/KOMIKS%20SDG%20-%20poprawiona%20wersja.pdf

Zespół w składzie: pani Elżbieta Siemieniuk, pani Ewa Gasparewicz, pani Ewa Rzeszotarska