Rok szkolny 2020/2021

Tydzień Edukacji Globalnej

Co to jest Edukacja Globalna?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Co to jest Tydzień Edukacji Globalnej?

Akcję patronatem objęło Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. W związku z tym proponujemy w tym właśnie czasie Kampanię informacyjno-edukacyjną. Każdego dnia będzie podejmowana inna tematyka w ramach edukacji globalnej.  Zależymy od siebie nawzajem i warto zdawać sobie z tego sprawę ? Jesteśmy połączeni globalną siecią powiązań: społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i środowiskowych. Od naszych działań i codziennych decyzji – konsumenckich i obywatelskich – zależy dobrobyt, pokój, przestrzeganie praw człowieka oraz stan środowiska naturalnego. 

https://zagranica.org.pl/baza-wiedzy/cz%C4%99sto-zadawane-pytania/czym-jest-edukacja-globalna

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

Zespół w składzie: pani Elżbieta Siemieniuk, pani Ewa Gasparewicz, pani Ewa Rzeszotarska