Rok szkolny 2020/2021

“Zimowe klimaty” – ogłoszenie konkursu

Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny!!!

Chcesz wziąć udział?

Uchwyć niepowtarzalny urok Zimy, zrób zdjęcie

i prześlij na adres mailowy:

EwaRzeszotarska@zpo1.podlaskie.pl lub

EwaGasparewicz@ zpo1.podlaskie.pl lub

CezaryRzeszotarski@ zpo1.podlaskie.pl

Fotografie można przesyłać

do 24.01.2021r., jeden uczestnik może wysła

max 2 zdjęcia. Przewidziane nagrody!!!

Organizatorzy:

Ewa Rzeszotarska, Ewa Gasparewicz, Cezary Rzeszotarski

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zimowe Klimaty”

 1. W Konkursie Fotograficznym „Zimowe Klimaty” (zwanym dalej Konkursem) może wziąć udział każda osoba będąca mieszkańcem Bursy Szkolnej w Białymstoku (zwana dalej Uczestnikiem).
 2. Cele Konkursu: rozwijanie wrażliwości artystycznej, propagowanie walorów przyrodniczych regionu „małej Ojczyzny”, kształtowanie i rozwijanie zainteresowania fotografią,
 3. Do Konkursu można nadesłać max 2 fotografie związane z tematyką Konkursu.
 4. Fotografie należy przesyłać na adresy mailowe:

EwaRzeszotarska@zpo1.podlaskie.pl lub

EwaGasparewicz@zpo1.podlaskie.pl lub

CezaryRzeszotarski@zpo1.podlaskie.pl

 1. Termin nadsyłania fotografii do 24.01.2021r.
 2. Fotografie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 3. Wysłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie ich na Stronie Internetowej, Facebooku Bursy Szkolnej w Białymstoku, wystawie w bursie.
 4. Fotografie zostaną umieszczone na Stronie Internetowej i Facebooku Bursy Szkolnej i poddane pod głosowanie.
 5. Głosować może każdy mieszkaniec i pracownik Bursy Szkolnej w Białymstoku, każdy może zagłosować tylko raz, na trzy fotografie.
 6. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem maili (podanych wyżej) i smsów (na numer telefonu 730 887 989).
 7. Zwycięskie fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, numerem grupy wychowawczej zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej i Facebooku oraz nagrodzone!
 8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

Opracowanie – Organizatorzy: Ewa Rzeszotarska, Ewa Gasparewicz, Cezary Rzeszotarski