Rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, informujemy:

Bursa Szkolna w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 jest otwarta dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe, sportowców odbywających treningi, wychowanków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu i chcą odbywać nauczanie zdalne mieszkając w Bursie Szkolnej.