Rok szkolny 2020/2021

Bursa stawia na ekologię

W tym roku Bursa włączyła się do akcji PAH – „Zróbmy szum wokół wody”. Jej celem było przypomnienie nam wszystkim znaczenia wody dla środowiska, człowieka, planety i naszej przyszłości.

Jak to zrobiliśmy?
Przeprowadziliśmy dużą akcję edukacyjną przesyłając całej społeczności bursy prezentacje, filmy, quizy o wodzie i jej znaczeniu dla świata, zamieściliśmy informacje na Stronie Internetowej i Facebooku bursy, przygotowaliśmy plakaty, ulotki, gazetkę oraz wystawę fotograficzną „Piękno zamknięte w kropli wody”.

Poniżej prezentujemy zdolności fotograficzne młodzieży i wychowawców z bursy szkolnej.

Punktem kulminacyjnym był event pod hasłem: ,,Woda do picia, woda do życia” oraz kwesta na studnie w Sudanie.

Dostęp do wody jest jednym z podstawowych praw człowieka.
Od nas zależy wiele!
Postępujmy tak, by nigdy nam i kolejnym naszym pokoleniom nie zabrakło wody!

Zespół organizujący Światowy Dzień Wody w Bursie Szkolnej.

Tekst: Alina Turczyńska, Ewa Gasparewicz, Ewa Rzeszotarska, Anna Muzyczko
Zdjęcia: Ewa Gasparewicz, Iwona Wawrzyn