Rok szkolny 2020/2021

Składanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

https://bialystok.nullo.pl

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz wniosku dostępny będzie w bursie lub tutaj:

Dopuszczalne formy składania wniosku:

a) wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki (skanów w postaci pdf);

b) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w godzinach pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

c) potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym, w takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.