Rok szkolny 2020/2021

Listy kandydatów przyjętych do zamieszkania w Bursie Szkolnej ZPO Nr 1 w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Bursy Szkolnej w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku zostało przyjętych do zamieszkania 60 osób a 4 osoby zostały nieprzyjęte (nie potwierdziły woli zamieszkania), 233 osoby kontynuują zamieszkanie w placówce.

Rekrutacja uzupełniająca

12 i 13.08.2021 do godziny 15.00 – składanie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

24 i 25.08.2021 do godziny 15.00 – złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły.