Rok szkolny 2021/2022

Nie jesteś sam

3 listopada 2021r., w Bursie odbyła się akcja przeciwdziałania depresji i izolacji młodzieży „Nie jesteś sam”. Do społeczności bursy skierowana została kampania informacyjna w formie wystawy plakatów w stołówce przygotowanych przez młodzież z grupy III. Wieczorem zaprosiliśmy do udziału w happeningu „Podaruj dobre słowo”. Wychowankowie chętnie dzielili się słowami wsparcia wobec zasmuconej osoby. A w ramach działań profilaktycznych Pani Dorota Suchocka poprowadziła zajęcia otwarte, na których młodzież dzieliła się pomysłami na przełamanie smutku i stanów depresyjnych.

Poprzez tę akcję chcemy zwiększyć czujność młodzieży w stosunku do samych siebie, ale także wobec najbliższych koleżanek i kolegów. Po okresie lockdownu w kraju i nauki zdalnej, zauważono, że choroba ta dotyka coraz więcej ludzi. Niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego na depresję może zachorować każdy. Ale pamiętajcie, jak mówi hasło akcji: “Nie jesteś sam”, więc zaufaj dorosłym osobom wokół siebie i znajdź czas na rozmowę z bliskimi.

Opracowanie: Dorota Suchocka, Iwona Wawrzyn