Rok szkolny 2021/2022

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, w dniach 15-18.11.2021r. zorganizowano w bursie przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem: „Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”. Zaangażowano młodzież do wykonania gazetki na temat skutków uzależnień, dbania o zdrowie swoje i innych oraz przedstawiono wykaz instytucji do których można zwrócić się o pomoc. Na każdym piętrze przeprowadzono event, który pozwolił młodzieży wypowiedzieć się na temat uzależnień oraz utworzyć receptę jak żyć, by być wolnym od używek. Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w Profilaktycznym Teście Wiedzy.
Powyższe działania edukacyjno-profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem czego dowodem są umieszczone na naszym holu plakaty utworzone przez wychowanków. Mamy nadzieję, że podjęte zagadnienia uświadomiły młodym ludziom jak ważne jest dbanie
o swoje zdrowie i życie.

Opracowanie: Alina Turczyńska