Rok szkolny 2021/2022

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ


Ważnym wydarzeniem dla edukacji globalnej na całym świecie jest Tydzień Edukacji Globalnej (TEG). Jest to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie ze sobą globalizacja.
Wierząc, że mądra edukacja to podstawa lepszego świata w dniach 22-26.11.2021 podjęliśmy się w bursie realizacji następujących działań. Na holu bursy wykonana została gazetka tematyczna oraz stanęło drzewo, symbol wielkości świata, za który jesteśmy odpowiedzialni. Młodzież miała również okazje sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test o Edukacji Globalnej a wychowawcy przeprowadzili rozmowy, pogadanki z wychowankami na temat globalnych wyzwań jakimi są: zmiany klimatu, migracje, nierówności czy łamanie praw człowieka. Podejmując tą tematykę, realizując nasze programy i przedsięwzięcia, dzieląc się naszą wiedzą, rozmawiając ze sobą, budujemy lepszą przyszłość, lepszy świat bo tak wiele ZALEŻY OD NAS SAMYCH, naszych decyzji jakie podejmujemy każdego dnia.


Opracowanie: Elżbieta Siemieniuk, Ewa Rzeszotarska, Ewa Gasparewicz, Dorota Suchocka, Cezary Rzeszotarski