Rok szkolny 2022/2023

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Informujemy, że od października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda – otwarci na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno nauczycielom, rodzicom jak i dzieciom.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej – pod adresem:

http://www.poradnia.bialystok.pl/spk.html