Rok szkolny 2022/2023

Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne

14 grudnia 2022 roku w Bursie została przeprowadzona akcja profilaktyczna pod hasłem ,,Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu, zażywanie narkotyków oraz promowanie zdrowego stylu życia. Na ten dzień zaplanowano szereg różnorodnych przedsięwzięć, i tak: w holu bursy została wykona gazetka pod tytułem ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia”, rozdysponowano wśród młodzieży ulotki profilaktyczne, przeprowadzono happening na 3 piętrach: ,,Nałogom mówię NIE, bo…..”. Swoją wiedzę wychowankowie sprawdzali podczas testu pt. ,,Uzależnienia – jak się przed nimi ustrzec?”. Przeprowadzone działania edukacyjno – profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wychowanków ale najważniejsze jest aby nauczyły młodych ludzi, że życie bez nałogów jest szczęśliwe i wolne od ograniczeń jakie narzuca palenie, picie alkoholu, czy branie narkotyków.

Opracowanie: Alina Turczyńska