Rok szkolny 2022/2023

Wolontariat w Fundacji „Pomóż Im”

Idea wolontariatu jest nam bardzo bliska. Wczoraj odbyły się zajęcia, które miały na celu propagowanie pozytywnych zachowań prospołecznych w szczególności idei bezinteresownej pomocy. Na spotkanie zaproszono Panią Joannę Godlewską, która opowiedziała o możliwościach zaangażowania się w działania wolontaryjne na rzecz Fundacji „Pomóż Im”.