Rok szkolny 2020/2021Rok szkolny 2023/2024

Światowy Dzień Bez Tytoniu

W ramach ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU w Bursie w dniu 28.05.2024 zorganizowano event profilaktyczny pod hasłem ,,Wybieram zdrowie – nie palę”.
W ramach eventu wykonano gazetkę, plakaty, rozdysponowano ulotki pod hasłem
,,Czy wiesz, że…”. Odbył się też happening ,,Nie palę, papierosów, bo…”
oraz akcja ,,Owoc zamiast papierosa. Wybierz zdrowie!”

Był to dzień kształtowania świadomości prozdrowotnych i prospołecznych młodych ludzi.

Akcja profilaktyczna została zorganizowana przez wychowawców:
A.Turczyńska, B. Kruczek, M. Ossowska, T. Melcer