Rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

w terminie 01.06.2024 do 28.06.2024 godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie kandydata do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół publicznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025.

Postępowanie rekrutacyjne do Bursy Szkolnej oraz internatów na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzone będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu: http://bialystok.nullo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminami postępowania rekrutacyjnego do naszej placówki: