AKTUALNOŚCI (więcej w zakładce PROPOZYCJE ONLINE na rok szkolny 2020/2021)

„Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”

Jest to ogólnopolska kampania społeczna organizowana przez Fundację dbam o mój z@sięg. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie, który został zdominowany przez nowe technologie. Polega na wysłaniu kartki świątecznej do kogoś bliskiego, samotnego, przebywającego w izolacji.

Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w kampanii. Ze względu na specyficzną sytuację w jakiej się znaleźliśmy spowodowaną epidemią, prosimy abyście „rozejrzeli się” w swoim najbliższym środowisku i wskazali nam osoby do których moglibyśmy wysłać kartki świąteczne. Przekażcie imię i nazwisko tej osoby oraz jej dokładny adres (można napisać o niej kilka słów, co ułatwi nam sformułowanie życzeń) swojemu wychowawcy (telefonicznie lub mailowo). Czekamy do 11 grudnia!!!

Zespół Wolontariatu

—————————————————————————-

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie. Każdy, kto solidaryzuje się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS tego dnia przypina Czerwoną Kokardkę. Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

W 2020 roku hasło Światowego Dnia AIDS, promowane przez UNAIDS, Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS na świecie, brzmi: 

Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność (Global solidarity, shared responsibility).

Podczas gdy uwaga całego świata skupiła się na pokonaniu pandemii COVID-19, hasło to nabrało szczególnego znaczenia. Globalna solidarność i wspólna odpowiedzialność skłaniają nas do spojrzenia na działania podjęte w celu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na nowo. Inwestycje zmierzające do zapewnienia leczenia i opieki osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS, poczynione w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzmocniły systemy opieki zdrowotnej w tej dziedzinie i wspierają reakcję na COVID-19.

Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych HIV. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Codziennie około 6 tys. mieszkańców naszego globu zakaża się HIV, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS.  

Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS. Na koniec października 2020 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było około 13 351 pacjentów, w tym 96 dzieci i 48 kobiet w ciąży(dane z dn. 27.11.2020 z Krajowego Centrum ds. aids).

Zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia, poprzez przypięcie do ubrania Czerwonej Kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich rodzinami/osobami bliskimi.

Informacje dotyczące sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Polski , gdzie są wykonywane testy w kierunku HIV-BEZ SKIEROWANIA, BEZPŁATNIE , ANONIMOWO-znajduję się na stronie www.aids.gov.pl/pkd/

Przygotowała pani Alina Turczyńska

—————————————————————————————————— 

Drodzy Wychowankowie!

W tym nietypowym roku szkolnym nadszedł, jak co roku, magiczny okres – przedświątecznych  i świątecznych przygotowań.

Postarajmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej dla siebie, rodziny i przyjaciół.

Okażmy szacunek i tolerancję  samym sobie i każdemu człowiekowi, a w życiu , jak i w sieci  zachowajmy kulturę osobistą.

Sądzę, że pomoże Wam w tym załączony ,,Kalendarz Adwentowy”. Potraktujcie to jako długofalowe zadanie domowe na ten czas.

Możecie wykonać też własny Kalendarz. Najważniejsze, abyście robili coś ważnego i pożytecznego. 

Z najlepszymi życzeniami!

Wychowawczyni Alicja Wróblewska 

(KALENDARZ  ADWENTOWY w zakładce PROPOZYCJE ONLINE na rok szkolny 2020/2021)  

https://www.bursaszkolna.bialystok.pl/?kalendarz-adwentowy,527

———————————————————————————————————————————————

PILNE!

Od soboty (28 listopada) nowe zasady noszenia maseczek

Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. Tak jak dotychczas, w miejscach ogólnodostępnych muszą to robić WSZYSCY, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do chodzenia w maseczkach. Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

Odkąd cała Polska jest czerwoną strefą  maseczka obowiązkowa jest nawet na pustej ulicy.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe jest:

  •  na drogach i placach,
  • na terenie cmentarzy,
  • promenad, bulwarów,
  • miejsc postoju pojazdów,
  • parkingów leśnych,
  •   na a terenie nieruchomości wspólnych (np. klatki schodowe, windy),
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (np. urzędy, lotniska, szkoły, poczty, porty, restauracje),
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Warto przypomnieć, że jak zapowiedział rząd na początku października, policja będzie bezwzględnie egzekwować zakaz i karać nieposłusznych mandatami.

PILNE!

Od soboty (28 listopada) nowe zasady noszenia maseczek

 Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. Tak jak dotychczas, w miejscach ogólnodostępnych muszą to robić WSZYSCY, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach.Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba.  W bursie zasłanianie ust i nosa obowiązkowe jest:  na korytarzach  na schodach na stołówcew pokojach cichej nauki (jeśli przebywa więcej niż 1 osoba)Warto przypomnieć, że jak zapowiedział rząd na początku października, policja będzie bezwzględnie egzekwować zakaz i karać nieposłusznych mandatami.Odkąd cała Polska jest czerwoną strefą  maseczka obowiązkowa jest nawet na pustej ulicy.

opracowała pani Iwona Wawrzyn

——————————————————————————————————————————————————————————

Propozycja od pani Doroty Suchockiej

———————————————————————————————————————

DRODZY WYCHOWANKOWIE I RODZICE

Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. informujemy:

Bursa Szkolna w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku jest otwarta dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe, sportowców odbywających treningi, wychowanków, którzy chcą odbywać nauczanie zdalne mieszkając w Bursie Szkolnej.

———————————————————————————————————————–

RODZICE I WYCHOWANKOWE

W roku szkolnym 2020/2021 w Bursie Szkolnej w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku bedą prowadzone prace remontowe. Za ewentualne niedogodności i utrudnienia przepraszam.

p.o. Dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku